Our Team


Thomas Chen

Chairman

Jeff Yao

CEO

Jimmy Chiou

CFO

Paul Chen

Secretary General

Brian Lee

Deputy Secretary-General

John Lin

Affiliate Committee Chairperson

Julie Yang

Grant Committee Chairperson

Yi-Miao Huang

Executive Administrator


Directors


 • Jeffry Chang
 • Jerry Chen
 • Bill Chen
 • Paul Chen
 • Huiling Chiang
 • Jimmy Chiou
 • Steve Cho
 • Yale Huang
 • Jason Lai
 • Chin-I Lin
 • Kathy Lin
 • Kico Lin
 • Serena M.T. Liu
 • David Lu
 • Liang-Chih Peng
 • Tina Peng
 • Betty Shau
 • Jacquelyn Wang
 • Joe Wang
 • Kenneth Wu
 • Shiao-Yen Wu
 • Tom Wu
 • Chin Lung Yin

 


Associate Directors


 • Yvonne Chang
 • Wayne Chen
 • Michael Chen
 • Kelly Chen
 • Jonny Chen
 • Anya Cheng
 • Andy Chiu
 • Angel Chiu
 • Arthur Chow
 • Sarah Hsieh
 • Cheng-Yung Kuo
 • Connie Y. Lee
 • Jimmy Liao
 • Sophie Lin
 • George Lin
 • Wei Loe
 • Chung Yu Tsai
 • Justin Wei
 • Lynn Wen
 • Weilin Wu
 • Winnie Wu
 • Amy Wu
 • Gou Ben Wu
 • Peter Yang
 • David Yang

 


Supervisors


 • Sueling Wang (Chief Supervisor)
 • Daphne Wu
 • Jerome Yeh


Lifetime Advisors/Advisors


 • Jonathan Huang (Lifetime Advisor)
 • Jackson Yang (Lifetime Advisor)
 • Mark Chan
 • Leo Liaw
 • Jecy Lu
 • Peter Ng
 • Jen-Tai Tsai
 • Wendy Wu


Commissioners


 • Amy Liang
 • Steven Lii
 • Julia Hsiao
 • Diana Wong

 


Counsels


 • Forrest Chen
 • Meihuei Hu
 • William Lin
 • Sunny Sun
 • Tony Yu

 


Goodwill Ambassadors


 • Sharon Araci
 • Alice Chen
 • Danilo Chiou
 • Jeff Lin
 • Peter Hsia
 • Alex Hung
 • Alfred Wu